KINESIOLOGIA HOLÍSTICA

La Kinesiologia és un test muscular que ens permet connectar amb la saviesa del nostre cos. El nostre inconscient sap més sobre nosaltres mateixos que la nostra part conscient i mitjançant aquest test muscular podem accedir a tota la informació amb precisió.
El nostre cos és com un gran magatzem on es va enregistrant memòries de tot allò que passa en la nostra vida..., experiències bones i/o  dolentes, moments d’estrès, pensaments negatius i coses que ens angoixen.
El cos va gestionant els conflictes per tal de continuar endavant, però si aquests persisteixen en el temps poden arribar a alterar l’harmonia del nostre cos i produir un trastorn o malaltia.
Durant la sessió, s’estableix una comunicació directa amb l’inconscient del pacient i a través d’uns reflexes musculars anomenat AR (Arm Reflex), el pacient contesta sobre l’estat del seu organisme, emocions i estat energètic en general. Gràcies a aquestes respostes, és possible trobar aquells aspectes que es relacionen amb l’origen de qualsevol patologia i el tractament més adequat.
Com a teràpia holística, es tracta al pacient com un tot. Es comprova si està centrat i en equilibri, la capacitat d’interactuar amb el seu entorn, l’estat físic (ossos i lligaments, òrgans i visceres..), la química de la sang i bioquímica (vitamines, minerals, oligoelements, nutrició, etc..), l’estat emocional i l’energètic.
Un dels beneficis més populars de la Kinesiologia és la capacitat de testar la tolerància a substàncies, medicació, aliments..

KINESIOLOGIA I TERÀPIA FLORAL

Quan complementem la Kinesiologia amb la teràpia floral, podem interpretar els estats d’ànim de la persona i el problema o malaltia, alhora que pot ser també un opció de tractament.